Check-up Cardiovascolare:

Emocromo con formula leucocitaria e piastrine VES Colesterolo totale Colesterolo HDL Colesterolo LDL Trigliceridi Glicemia LDH CPK ApoA ApoB NA K